Serveis municipals

En aquesta secció trobaràs els equipaments disponibles a cadascun dels municipis del Berguedà. Tenir tota la informació és clau per prendre la decisió correcta a l’hora de traslladar-te a viure al Berguedà.

Alberg

Àrea d’autocaravanes

Àrea de pícnic

Bibliobús

Biblioteca

CAP

Casal de gent gran

Centre cívic

Centre esportiu

Cinema

Coworking

Deixalleria

Escola

Escola de música

Església

Farmàcia

Fibra

Funerària

Hospital

Institut

Llar d’infants

Mercat municipal

Oficina de turisme

Pavelló municipal

Piscina exterior

Recàrrega cotxes elèctrics

Residència i/o Centre de dia

Sala polivalent

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Teatre municipal

Zona esportiva

Veure tot

Área d’acollida d’autocaravanes

Bibliobús

CAP
Casal de la Gent Gran

Comerç i Restauració

Escola
Església
Farmàcia

Fibra òptica
Llar d’infants

Parc infantil i lúdic

Pavelló municipal
Piscina exterior

Punt de recàrrega de cotxes elèctrics

Residència i/o centre de dia

Sala polivalent / local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Teatre municipal

Zona esportiva

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic
Bibliobús

CAP
Casal de Gent Gran

Centre Esportiu

Comerç i Restauració
Escola
Escola de música
Església
Farmàcia

Fibra òptica

Funerària
Institut
Llar d’infants

Mercat municipal (dimecres)

Oficina de Turisme

Parc infantil i lúdic
Pavelló municipal
Piscina exterior
Residència

Servei d’autobús/Transport a demanda

Serveis socials
Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Alberg municipal

Àrea de pícnic

Biblioteca
CAP
Casal de la Gent Gran
Centre cívic
Centre Esportiu
Cinema

Comerç i Restauració
Conservatori de Música

Coworking
Deixalleria
Escola
Escola de música

Església
Farmàcia

Fibra òptica
Funerària
Hospital
Institut
Llar d’infants
Mercat municipal
Oficina de Turisme

Parc infantil i lúdic
Pavelló municipal
Piscina exterior
Punt d’informació i atenció a la dona

Punt de recàrrega de cotxes elèctrics
Residència
Sala Polivalent / Local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials
Teatre Municipal
Zona esportiva

Més informació

Bibliobús
CAP
Casal de la gent gran
Centre Cívic

Comerç i Restauració

Escola

Església

Farmàcia
Llar d’infants
Parc infantil i lúdic

Pavelló municipal

Piscina municipal

Punt de recàrrega de cotxes elèctrics

Sala polivalent i/o local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Teatre municipal

Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

Comerç i Restauració

Església

Fibra

Serveis socials

Servei d’autobús / Transport a demanda

Més informació

Bibliobús

Comerç i Restauració

Església

Fibra óptica

Parc infantil i lúdic

Sala polivalent / local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Zona esportiva

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic

Bibliobús

CAP

Centre cívic

Comerç i Restauració

Església

Farmàcia
Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic
Piscina exterior
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials
Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

Centre cívic

Comerç i Restauració

Església

Parc infantil i lúdic

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Zona esportiva

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic

Bibliobús

Biblioteca
CAP

Casal de Gent Gran

Comerç i Restauració
Escola

Església
Farmàcia

Fibra òptica

Llar d’infants
Mercat municipal

Parc infantil i lúdic
Pavelló municipal
Piscina exterior
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis Socials
Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Biblioteca

Bibliobús

Centre cívic

Comerç i Restauració

Església

Fibra òptica

Parc infantil i lúdic

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

Església

Sala polivalent / local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Zona esportiva

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic

Bibliobús
CAP
Casal de Gent Gran
Centre Cívic

Centre Esportiu

Cinema

Comerç i Restauració
Deixalleria
Escola

Església

Farmàcia

Fibra òptica
Llar d’infants

Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic
Piscina exterior
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Alberg municipal

Àrea de pícnic

CAP

Comerç i Restauració

Escola
Església

Fibra òptica

Llar d’infants

Mercat municipal

Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic

Piscina exterior

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis socials
Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

CAP

Comerç i Restauració

Escola

Església

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes
Àrea de pícnic
Biblioteca
CAP
Casal de Gent Gran
Centre cívic

Comerç i Restauració
Coworking
Escola
Escola de música
Església
Farmàcia
Fibra òptica
Funerària
Institut
Llar d’infants
Mercat municipal

Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic
Pavelló municipal
Piscina exterior
Punt de recàrrega de cotxes elèctrics
Residència

Sala polivalent / local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials
Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Àrea de pícnic
Bibliobús
Biblioteca

CAP

Comerç i restauració
Escola
Església
Farmàcia

Fibra òptica
Llar d’infants

Mercat municipal

Parc infantil i lúdic
Piscina exterior
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis socials

Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Alberg Municipal

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic

Biblioteca

Bibliobús
CAP
Casal de Gent Gran
Centre cívic

Centre esportiu

Comerç i Restauració
Deixalleria
Escola
Escola de música
Església
Farmàcia

Fibra òptica

Funerària
Institut
Llar d’infants

Parc infantil i lúdic
Pavelló municipal
Piscina exterior

Punt de recàrrega de cotxes elèctrics
Residència
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials
Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

Centre cívic

Coworking

Església

Fibra òptica

Sala polivalent / local cultural

Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Zona esportiva

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic
Biblioteca

Bibliobús
CAP
Casal de Gent Gran
Centre cívic
Centre esportiu

Comerç i Restauració
Escola
Església
Farmàcia

Fibra òptica
Llar d’infants
Mercat municipal
Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic
Pavelló municipal
Piscina exterior
Residència
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Àrea de pícnic
Bibliobús
Biblioteca
CAP
Centre cívic
Centre Esportiu

Comerç i Restauració

Coworking
Església
Farmàcia

Fibra òptica

Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic
Piscina exterior
Punt de recàrrega de cotxes elèctrics

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis socials
Zona esportiva

Més informació

Àrea de pícnic
Bibliobús
CAP
Centre cívic

Comerç i Restauració
Coworking

Escola
Església
Farmàcia

Fibra òptica
Funerària
Llar d’infants
Mercat municipal

Parc infantil i lúdic
Piscina exterior

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis socials
Teatre municipal
Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

Centre Cívic

Restauració

Servei d’autobús / Transport a demanda

Més informació

Bibliobús

Restauració

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Més informació

Àrea d’acollida d’autocaravanes

Àrea de pícnic 

Bibliobús
Centre Cívic

Comerç

Escola 
Església

Fibra òptica

Parc infantil i lúdic

Piscina exterior

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials
Zona esportiva

Més informació

Bibliobús

Església

Fibra òptica

Restauració

Sala polivalent i/o local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis socials

Més informació

Bibliobús

Església

Parc infantil i lúdic

Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda

Serveis socials

Més informació

Àrea de pícnic
Bibliobús

CAP

Centre cívic

Comerç i Restauració

Escola
Església

Fibra òptica

Oficina de turisme

Parc infantil i lúdic
Sala polivalent / local cultural
Servei d’autobús / Transport a demanda
Serveis socials
Zona esportiva

Més informació

Vols publicar un nou servei del teu municipi?

Escriu-nos amb tota la informació.